Privacyverklaring

PRIVACYBELEID VAN DE WEBSITE
www.cala-kumquat-spirits.com

Overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die op 25 mei 2018 in Europa van kracht werd, informeert ons bedrijf CALA SPIRITS & Co bv – eigenaar van de merken CALA KUMQUAT SPIRITS en CALA KUMQUAT en van de website www.cala-kumquat-spirits.com – je dat door een account aan te maken op de website of door je in te schrijven op de nieuwsbrief, je ons de mogelijkheid biedt om bepaalde van jouw persoonsgegevens te verzamelen en dat wij ons ertoe verbinden deze persoonsgegevens volstrekt vertrouwelijk en met de grootste zorg te behandelen.

Het type verwerkte persoonsgegevens zijn: contactgegevens, namen en voornamen, leeftijd (om al dan niet toegang te verlenen tot onze website), postadres, e-mailadres, vast of mobiel telefoonnummer, gegevens m.b.t. de via de e-shop geplaatste bestellingen, gegevens m.b.t. eventuele terugzendingen, IP-adres, jouw internetbrowser of computertype, referenties van eventuele in de e-shop gebruikte promotiecodes.
Bankgegevens met betrekking tot de betaling van bestellingen worden uitsluitend door onze dienstverlener Mollie B.V. verzameld en verwerkt. De verwerking van deze persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de privacyverklaring van Mollie B.V.  die beschikbaar is op de website van Mollie B.V..

Het bedrijf CALA INVEST BVBA heeft geen toegang tot jouw bankrekening- of betaalkaartnummer (dergelijke gegevens kunnen evenwel verwerkt worden in het kader van een eventuele terugbetaling).
Door ons jouw toestemming te geven om je persoonsgegevens te gebruiken, aanvaard je dat deze voor de volgende doeleinden worden gebruikt:
– om jouw klantenaccount te beheren;
– om te zorgen voor een goede opvolging van de bestellingen die je via onze e-shop plaatst;
– om te zorgen voor een goede opvolging van eventuele retours of terugbetalingen;
– om je de laatste nieuwtjes toe te sturen over onze nieuwe en bestaande producten, onze diensten, onze speciale aanbiedingen en onze promoacties;
– om je cocktail- en receptideetjes toe te sturen zodat je zelf met onze producten aan de slag kan gaan;
– om je per e-mail gepersonaliseerde aanbiedingen toe te sturen die rekening houden met de aankopen die je al via onze e-shop hebt gedaan;
– om jouw surfervaring op de site te verbeteren;
– om statistisch te analyseren hoe de website wordt gebruikt.
Jouw persoonsgegevens zullen uitsluitend in het hierboven beschreven kader worden aangewend.
Het bedrijf CALA SPIRITS & Co bv verbindt zich ertoe jouw gegevens uitsluitend aan derden door te geven om je de hierboven vermelde diensten te kunnen verlenen. Deze derden zullen uitsluitend technische dienstverleners of mediabureaus zijn die met ons bedrijf een AVG-conforme vertrouwelijkheidsclausule hebben ondertekend met het oog op de bescherming van jouw gegevens.
Jouw persoonsgegevens zullen in geen geval worden doorverkocht, meegedeeld aan derden of uitgewisseld voor andere commerciële doeleinden dan die die hierboven zijn beschreven.
Zodra je gedurende 5 jaar niets meer hebt aangekocht via onze e-shop of je niet meer hebt ingeschreven, zullen we jouw persoonsgegevens uit onze bestanden wissen. Onze administratieve diensten houden enkel gegevens bij van klanten die ten minste één keer een factuur hebben ontvangen naar aanleiding van een aankoop via onze e-shop, en dit om te voldoen aan de vereisten van het fiscaal recht.
Onze databank wordt om de 3 maand geüpdatet.
Wanneer een account van een klant wordt verwijderd, worden alle eventuele getrouwheidspunten die aan dit account zijn gekoppeld, eveneens geschrapt.

Je kan ons op elk moment verzoeken jouw gegevens te wijzigen of te wissen, door een e-mail te sturen naar rgpd@cala-kumquat-spirits.com.

Het bedrijf CALA SPIRITS & Co bv verbindt zich ertoe om binnen uiterlijk 1 maand na de datum van jouw aanvraag gevolg te geven aan dergelijke verzoeken tot wijziging of verwijdering van jouw gegevens.

We danken je voor je vertrouwen.

De directie van
CALA SPIRITS & Co bv